آگوست 26 2018 0دیدگاه

افتتاح پروژه و بهره برداری از سامانه آبیاری کم فشار اراضی پایاب سد تبارک قوچان به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت و با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی آقای مهندس مزروعی، امام جمعه محترم قوچان، فرماندار و جمعی از مدیران و مقامات نظامی و انتظامی شهرستان قوچان، سامانه آبیاری کم فشار در ۴۸۳ هکتار از اراضی پایاب سد تبارک قوچان افتتاح شد. با اجرا و بهره برداری از این پروژه، امکان توزیع کارآمد و عادلانه حقابه کشاورزان روستاهای یوسفخان، پری آباد، قیطاقی و چالاکی قوچان از آب تنظیمی سد تبارک فراهم شد. با توجه به کاهش نزولات جوی و تقلیل حقابه تحویلی به کشاورزان تا ۷۰% کمتر از مقدار تعیین شده، این طرح ناجی باغات و اراضی زراعی در منطقه و موجب حفظ اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. نماینده شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس به عنوان شرکت مجری مطالعات و خدمات نظارت بر اجرای این پروژه، در همایش دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان قوچان، ضمن معرفی این پروژه و تبیین مبانی آن برای حضار، بر ضرورت حرکت جمعی بهره برداران به سمت مدیریت نوین آب در مزرعه با استفاده از این سامانه و آمادگی این مشاور بر همراهی و همکاری در این زمینه، تأکید کرد.