دسامبر 25 2018 0دیدگاه

دعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید . علاقمندان میتوانند حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ رزومه خود را به آدرس Info@hydrotechtoos.ir ارسال نمایند.

  • کارشناس عمران یا سایر رشته‌های مرتبط ، آشنا به طراحی شبکه‌های آب و فاضلاب با سابقه کار ۵ سال مفید
  • کارشناس عمران یا سایر رشته‌های مرتبط با سابقه کار حداقل ۵ سال مفید در زمینه انشعابات و شبکه فاضلاب شهری
  • کارشناس عمران یا سایر رشته‌های مرتبط ، آشنا به بهره‌برداری و تصفیه‌خانه فاضلاب با سابقه کار ۵ سال مفید
  • کارشناس عمران سازه با سابقه حداقل ۳ سال طراحی و نظارت
  • کارشناس آشنا به طراحی شبکه‌های آبیاری با حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط
  • کارشناس دفترفنی جهت تهیه اسناد و کنترل پیمان با حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط
  • کارشناس نقشه برداری دارای ۵ سال سابقه کار مفید
  • کارشناس بهداشت محیط، شیمی و عمران گرایش آب و فاضلاب مسلط به بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب جهت سرپرست تصفیه خانه با حداقل ۸ سال سابقه مرتبط
  • کارشناس عمران جهت نظارت بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب دارای حداقل ۵ سال سابقه مرتبط