مارس 13 2017 0دیدگاه

دکتر حسین انصاری موفق به اخذ مرتبه علمی استادی شدند.

آقای دکتر حسین انصاری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس به مرتبه استاد تمامی نایل گردیدند.

ایشان ضمن سوابق درخشان و تلاش های بی دریغ در طرح های اجرایی، با شایستگی به درجه استادی نایل گردیده و شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس ضمن عرض تبریک، موفقیت و کامیابی ایشان را از خداوند متعال خواستار است.