ژوئن 11 2018 0دیدگاه

سخنرانی جناب آقای دکتر داوری (مشاور عالی شرکت) در دیدار با رهبری

روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1397، در دیدار رهبری با جمعی از استادان و دانشگاهیان سیزده تن از استادان به طرح موضوعات مختلف مرتبط با مباحث کشور پرداختند. دکتر کامران داوری، یکی از این سیزده نفر بود که در سخنان خود به متفاوت بودن مدیریت « آب، خاک و منابع طبیعی » و ضرورت اقدام عاجل برای انجام تغییرات بنیادی در ساختار دولتی موجود اشاره نمود. وی با تاکید بر گسترده بودن این منابع در سطح کشور و مداخله مردم در بهره برداری از آنها، بر ضرورت تغییر ساختار و ایجاد مجال برای ورود مردم به ساختار تصمیم گیری تاکید نمود.

دکتر داوری هم چنین بر این نکته که آب به دلیل ویژگی خاص خود، محل تلاقی و تعاطی اقشار و تخصص های بسیار است و لذا مدیریت آن خواهی نخواهی با مسائل خرد و کلان کشور مرتبط است تاکید نمود. او ویژگی های آب را چنین برشمرد: آب مایه نشاط و زیبایی طبیعت، نیاز هرروزه بشر برای ادامه زندگی و بهداشت، دارای مطلوب بسیار برای اقتصاد و نهایتا مرتبط با سرنوشت استراتژیک ما است.

فیلم کامل دیدار