فوریه 05 2019 0دیدگاه

سخنرانی مشاور فنی شرکت هیدروتک توس در اولین همایش فناوری هوا- فضا و تجاری سازی در شهرستان فردوس

در این همایش که با حضور نمایندگان و اساتید سازمان فضایی ایران، دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشگاه هوا فضای وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ۱۱ و ۱۲ بهمن در شهرستان فردوس برگزار گردید، دکتر حسین انصاری به ایراد سخنرانی با موضوع کاربرد سنجش از دور در مدیریت منابع آب پرداختند.