فوریه 27 2016 0دیدگاه

برگزاری دومين سمينار از «سلسله نشست‌هاي مديريت راهبردي منابع آب با محوريت مديريت تعامل و تقابل»

تاریخ برگزاری: 14دی 1394

محل برگزاری: سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

 

دومين سمينار از سلسله نشست‌هاي مديريت راهبردي منابع آب با محوريت مديريت تعامل و تقابل، در سالن اجتماعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خراسان رضوي برگزار شد. اين نشست تخصصي  به دليل مشكلات جدي در خصوص كمبود آب در خراسان رضوي و كلان­شهر مشهد و پيامدهاي ناشي از آن، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان، اتاق فكر دولت در دانشگاه فردوسي مشهد ، استانداري خراسان رضوي و شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس برگزار شد.

در اين سمينار تخصصي دكتر كامران داوري (دانشگاه فردوسي مشهد)، دكتر كاوه مدني (امپريال كالج لندن، جزو 4 دانشمند جوان برتر دنيا در شاخه علوم زمين) و دكترحجت ميان‌آبادي (دانشگاه صنعتي دلفت هلند) همگي  از دانشمندان حوزه‌ي آب كشور؛  نتايج تحقيقات، تجربيات و دستاوردهاي خود را در اين حوزه ارائه دادند. مديريت منابع آب با رويكرد تعامل و تقابل در حوضه­ هاي آبريز پر تنش و راهكارهاي آن، راه حل­ هاي مديريت بحران آب، بهره­ برداري صحيح از منابع آب در دسترس و پيامدهاي زيست­ محيطي ناشي از ساخت سازه­ هاي هيدروليكي موضوعات مطرح شده در اين سمينار بود .

مدير نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هم در ابتداي برگزاري اين نشست تخصصي با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و ابلاغ ايشان در حوزه‌ هاي آب و محيط زيست گفت : مديريت تقاضا و بهبود بهره‌وري آب بايد  با رويكرد  مشاركتي به طور كامل اجرايي شود . سيد ابراهيم شهيدي  همچنين بر توسعه پايدار مديريت هاي بلند مدت در بهره برداري از منابع تجديد ناپذير به منظور تقويت سياستهاي فرهنگي و بهره برداري بهينه از منابع و تجارت آب مجازي تاكيد كرد .

مدير اتاق فكر دولت در خراسان رضوي و دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد نيز  گفتگو و هم‌انديشي را از ضرورت‌هاي دستيابي به راهبردهاي موفق در توسعه پايدار دانست. حسين انصاري با تاكيد بر خردورزي جمعي در اين زمينه ، همه  كارشناسان و متخصصان به ويژه انديشمندان  حوز‌ه‌ي آب را به گفتمان آب دعوت كرد.

كامران داوري هم در سخنراني خود حكمراني خوب در مديريت منابع آب را عامل اصلي رسيدن به تعادل پايدار منابع و مصارف آب  دانست و بر هم‌افزايي همه  بخش‌ها تاكيد كرد . او  همگرايي را شرط اصلي و قدم نخست در حل مشكلات منابع آب و پيامدهاي آن خواند.

حجت ميان‌آبادي نيز در اين سمينار؛ درباره فلسفه آب و پيچيدگي‌هاي سيستم‌هاي منابع طبيعي به دليل وجود نقش عوامل انساني سخن گفت. او ديپلماسي آب را راهبردي فراموش شده در مديريت منابع آب دانست و اذعان كرد :  هنوز ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي حل ديپلماتيك مشكلات بحران كميابي آب در شرق كشور وجود دارد ؛ راهكارهايي كه عواقب و هزينه‌هايي به مراتب كمتر از انواع راهكارهاي سازه‌اي دارد.

كاوه مدني نيز در سخنانش بر شناسايي ريشه هاي بحران آب و تحليل واقع‌گرايانه آن تاكيد كرد و ساخت سدها، انتقال آب بين حوضه‌اي و شيرين‌سازي منابع آب شور را آخرين راهكار دانست.او ضمن بيان ريشه‌هاي بحران آب ، اين موضوع را در شرايط خاص كشور اجتناب ناپذير  خواند و گفت : با اين حال تمركز بر مديريت ريسك امري ضروري است.

در پايان اين نشست تخصصي، جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان برگزار شد.

Write a Reply or Comment