شهریور ۱۵ ۱۳۹۸ 0دیدگاه

برگزاری کارگاه آموزشی «سامانه بیلان» شرکت دانش بنیان هیدروتک توس در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو ، تهران

کارگاه آموزشی «سامانه بیلان» از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۹ درمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو به مدت ۴ روز برگزار گردید.

در این کارگاه که با هدف ارائه راهکارهای جدید در خصوص تهیه بیلان سالانه منابع آب کشور و با حضور نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه‌ای کشور برگزار گردید، جناب دکتر کامران داوری (عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور فنی شرکت دانش بنیان هیدروتک توس) ضمن بیان رویکردهای جدید محاسبه بیلان در دنیا نسبت به ارائه توانمندی‌های سامانه بیلان منابع آب کشور به عنوان اولین سامانه تحت وب در در این حوزه در کشور پرداخت.

در پایان کارگاه چهار روزه، نظرات و پیشنهادات نمایندگان گروه‌های تلفیق و بیلان شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور جمع آوری گردید تا در توسعه نسخه‌های بعدی سامانه مدنظر قرار گیرد.

 

hydro_admin

Write a Reply or Comment