سپتامبر 28 2019 0دیدگاه

حضور شرکت هیدروتک توس در دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، عمران، حمل ونقل و ترافیک شهری

دهمین نمایشگاه خدمات شهری، عمران، حمل ونقل و ترافیک شهری مورخ ۳ الی ۶ مهر در محل نمابشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید. در این نمایشگاه که شرکت های فناورانه و تاسیساتی حوزه خدمات شهری حضور داشتند، شرکت دانش بنیان هیدروتک توس به عنوان شرکت مشاور شهرداری مشهد در زمینه تولید سامانه های مدیریتی فضای سبز به ارایه سامانه مدیریت جامع فضای سبز شهری اقدام نمود که مورد استقبال مدیران ارشد اجرایی شهری و اعضای محترم شورای شهر مشهد ( سرکار خانم رمارم، جناب آقای مهندس نوروزی، جناب آقای دکتر ربیعی و جناب آقای دکتر یعقوبی ) و جناب آقای سپنتا نیکنام (عضو محترم شورای شهر یزد) قرار گرفت.

Write a Reply or Comment