جولای 19 2018 0دیدگاه

حضور مشاور عالی شرکت درمیان هیات ایرانی اعزامی به هند جهت ارتقا روابط علمی میان دو کشور هند و ایران

 

 

حضور مشاور عالی شرکت هیدروتک توس، آقای دکتر داوری در میان هیات ایرانی که به نمایندگی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به هند عزیمت نمودند.

در این سفر، هیات مزبور از ۷ موسسه آموزش عالی و پژوهشی هند بازدید و با ایشان درخصوص همکاری های علمی – فناوری مذاکره و تفاهم نامه امضا کردند.