دسامبر 12 2018 0دیدگاه

حضور شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی ۹۷

 

هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس به همراه شرکت هیدروتجهیز توس نسبت به ارایه محصولات فناورانه خود در حوزه مدیریت و بهره وری منابع آب در این نمایشگاه اقدام نمود که مورد استقبال علاقه مندان به این حضور قرار گرفت.

بازدید جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد با هیات همراه

بازدید جناب آقای مهندس سیدی مدیریت محترم آب و خاک سازمان جاد کشاورزی استان خراسان شمالی