جولای 21 2018 0دیدگاه

حضور شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در جشنواره روز ملی مزرعه

جشنواره روز ملی مزرعه از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این جشنواره که با هدف ارایه دستاوردهای فعالین حوزه کشاورزی برپا گردید شرکت هیدروتک توس به عنوان پیشگام در حوزه تولید سامانه های مدیریت منابع آب کشاورزی به ارایه دستاوردهای خود در این زمینه پرداخت که مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولین درگیر در حوزه آب کشاورزی قرار گرفت.

اهداف جشنواره روز مزرعه:

  • بهبود نگرش و آگاهی بهره بردارن نسبت به پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و ایجاد گرایش و جلب مشارکت بهره برداران نسبت به انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و تسهیل در کاربرد نتایج آنها
  • افزایش عمق و دامنه یادگیری بهره برداران از طریق حضور ایشان در جریان اجرای طرح های تحقیقاتی به جای انتقال یک جانبه یافته های تحقیقاتی
  • آشنایی و آگاهی هر چه بیشتر مروجان با پروژه ها و طرح های تحقیقاتی جاری و در دست اجرای موسسات و مراکز تحقیقات ملی و استانی
  • ایجاد میل و رغبت به مطالعه و تحقیق در مروجان و کارشناسان ترویج
  • ایجاد میل و رغبت در محققان نسبت به انتقال دستاوردهای تحقیقاتی خود به بهره برداران و کارشناسان
  • ارتباط بیشتر و فنی تر محققان، مروجان، کارشناسان اجرایی و بهره برداران و بهره گیری از یک روش کارآمد مناسب جهت بهبود این ارتباط از طریق بازدید از روند اجرای طرح های تحقیقاتی، مزارع و نمایشگاه دستاوردها
  • آگاهی محققان از مسائل و مشکلات بهره برداران و هدایت هر چه بیشتر طرح های تحقیقاتی کاربردی به سوی خواسته ها، مسائل روز و نیازهای واقعی بهره برداران
  • آشنایی و آگاهی مسئولان، برنامه ریزان و تصمیم گیران از دستاوردهای بخش تحقیقات و بهره گیری از رهنمودهای آنها

 

برچسب‌ها: ,