فوریه 05 2019 0دیدگاه

برگزاری رویداد آموزشی با موضوع ایمنی در کارگاه‌‌ پروژه‌های شبکه آب و فاضلاب

به همت مدیریت امور اجرایی طرح‌های آب و فاضلاب و دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد، رویداد آموزشی با موضوع ایمنی در کارگاه‌‌ پروژه‌های شبکه آب و فاضلاب در روز پنجشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۷ با هدف بازآموزی و مرور مفاهیم، استانداردها وروش‌های اجرای ایمن پروژه‌ها برگزار شد. مخاطبان اصلی این دوره پیمانکاران و عوامل نظارت کارگاهی فعال در پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب مشهد و محورهای اصلی شامل تکالیف قانونی کارفرما و پیمانکار در حوزه ایمنی، حفاظت ایمنی و ریسک‌های کارگاه‌های اجرای شبکه فاضلاب و آب، آشنایی با بیمه‌های مسئولیت، ایمنی در ماشین‌آلات و تجهیزات، و آسیب شناسی حوادث چند سال گذشته بود. نماینده مهندسین مشاور هیدروتک توس نیز در راستای عمل به رسالت حرفه‌ای خود به عنوان دستگاه نظارت پروژه‌های امور اجرایی طرح‌های آب، اقدام به ارائه مطالب با موضوع آسیب شناسی حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه‌ها نمود.

فایل ارائه از طریق پیوند زیر برای عموم قابل مشاهده است.