درباره شرکت

حفظ و ارتقا جايگاه ميهن عزيز اسلامي ايران همگام با آهنگ سريع رشد فناوري و توسعه در منطقه و جهان، اتكا به تخصص، هنر و درايت و خلاقيت‌های علمی-فنی نخبگان جوان و خبرگان دانشگاهی و غير دانشگاهی و بهره‌مندی از همکاری چند جانبه اين گروه‌‌ها را بيش از پيش ضروری می‌نمايد.

به طور قطع توان طرح و ايده‌های نو از يك سو و پياده‌سازی شايسته پروژه‌ها و طرح‌ها از سوی ديگر به نحوی كه با مناسبات مديريتی و چشم انداز توسعه كشور همنوايی داشته باشد، از مهم‌ترين زير ساخت‌های توسعه پايدار ميهن عزيزمان تلقی می‌گردد. بر كسی پوشيده نيست كه امروزه دستيابی به توسعه پايدار تنها با تكيه بر علم و فناوری و عبور از مديريت مبتنی بر سعی و خطا محقق خواهد شد.

در اين راستا گروهي از اساتيد دانشگاهي و مهندسين مجرب اقدام به تاسيس شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس نموده‌اند. با عنايت به فعاليت بيش از يک دهه اين شرکت و تجارب کسب شده و به منظور نيل به آرمان‌هاي اين مجموعه، در حال حاضر فعاليت‌هاي اصلي مشاوره‌اي و تحقيقاتي شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در چارچوب موارد ذيل متمركز گرديده است:

آب و فاضلاب

با 4 ظرفیت کاری همزمان

آبیاری و زهکشی

با 8 ظرفیت کاری همزمان

محیط زیست

با 4 ظرفیت کاری همزمان

لازم به توضيح است که در حال حاضر، با توجه به روند رو به‌ رشد تقاضاي آب از يك طرف و محدوديت منابع آب كشور از طرف ديگر، متخصصان آب ايران اسلامي با تكيه بر ميراث گران‌بهاي گذشته و علوم و فنون پيشرفته امروز، رسالت عظيمي بر دوش دارند. به همين دليل از اولويت‌هاي فني و تخصصي مهندسين مشاور هيدروتك توس دريافت صلاحيت‌هاي «آب و فاضلاب» و «‌‌‌‌‌‌‌‌آبياري و زهكشي» به منظور اداي وظيفه تخصصي و حرفه‌اي در حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع آبي كشور بوده است.

به علاوه، ‌با عنايت به اهميت موضوعات زيست محيطي و مديريت كاهش اثرات مخرب زيست محيطي در مسير توسعه پايدار اجراي برخي از پروژه‌ها، بدون ترديد حفاظت محيط زيست به معناي عام يک ضرورت اساسي و اجتناب‌ناپذير در عرصه مديريت کشور بوده و در زمره مهم‌ترين امور به شمار مي‌رود و بدون توجه به ضرورت حفظ محيط زيست اهداف توسعه در کشور محقق نگرديده و روز به روز بر مشکلات و معضلات ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست افزوده خواهد شد. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست‌هاي کلان که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است حفظ محيط زيست و منابع طبيعي يکي از بندهاي قابل توجه مي‌باشد. لذا شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در اين زمينه نيز گواهي صلاحيت اخذ نموده است و در نظر دارد در بخش محيط زيست خود تمام عوامل مديريت بر محيط زيست را فراهم و در يک فصل مشترک مديريتي، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و ارتقاء کمي و کيفي مديريتي، نظامي هماهنگ و متشکل از امور پژوهشي، نظارتي، استانداردسازي و اجرايي را در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار ساماندهي و به اجرا درآورد.

ما در شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس پيمان بسته‌ايم با بكارگيري نهايت سعي و تلاش خود و در كنار استفاده از همکاري متقابل و مشترک با دانشگاه‌هاي بزرگ کشور از جمله دانشگاه فردوسي مشهد و ديگر همكاران داخلي و خارجي خدمات موثر و ارزشمند فني و مهندسي را با كيفيتي شايسته ارائه دهيم و سهم خود را در توسعه همه جانبه و ارتقا کيفي طرح‌هاي عمراني ، اقتصادي و توليد رفاه در كشور ايفا نمايم.

مشاورین هیدروتک توس

مهندسين مشاور هيدروتك توس بالاترين و برترين سرمايه خود را نيروهای متخصص و متعهد شركت می‌داند
ansari
حسین انصاری مشاور عالی
دكترای علوم مهندسي آبياری و زهكشی دانشگاه تربيت مدرس
davari
کامران داوری مشاور فنی
دكترای علوم مهندسي كشاورزی، بيوسيستم‌ها دانشگاه مک گيل، كانادا
ziaee
علی‌نقی ضیایی رئیس کمیته فنی
دكترای علوم و مهندسی آب دانشگاه شيراز

مدیران و معاونین

گروهی از اساتيد دانشگاهی و مهندسين مجرب

khadivi
مهدی خدیوی مدیر عامل
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
nassalh
نسرین صالح نیا عضو هیئت مدیره
دکترای هواشناسی کشاورزی
nargsalh
نرگس صالح نیا عضو هیئت مدیره
دکترای اقتصاد
soltani
علیرضا سلطانی معاون فنی
دكترای علوم مهندسي آب دانشگاه شیراز
dashti
مجتبی دشتی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
کارشناس مدیریت دولتی
oraee2
علی اکبر اورعی گلمکانی مدیر بخش نظارت
دانشجوی دکترای عمران

تجارب ویژه

شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس با تكيه بر نخبگان و خبرگان علمي و اجرايي خود توانسته است سهم موثري در تهيه دستورالعمل‌ها و استانداردهاي اجرايي داشته باشد كه عمده‌ي اين اسناد در جدول ذيل ارائه شده است.

 • طرح احيا و تعادل بخش منابع آب زيرزمينی

  طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، دستورالعمل نهم، حفر 5200 حلقه چاه پيزومتري در دشت‌هاي كشور و تجهيز آنها
  – وزارت نیرو

  1394
 • طرح احيا و تعادل بخش منابع آب زيرزمينی

  دستورالعمل دهم، تهيه بيلان و بانك اطلاعاتي 609 محدوده مطالعاتي به صورت بر خط (on line)
  – وزارت نیرو

  1394
 • طرح احيا و تعادل بخش منابع آب زيرزمينی

  دستورالعمل يازدهم، نصب 20900 مورد تجهيزات اندازه‌گيري بر روي منابع آب و پيزومترها و چاه‌هاي اكتشافي
  – وزارت نیرو

  1394
 • دستورالعمل پروژه بيلان توزيعی

  دستورالعمل پروژه بيلان توزيعی و ماهانه و تکميل بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور با هدف استقرار سامانه پشتيبانی تصميم منابع آب (DSS)
  – وزارت نیرو

  1394
 • روش‌ شناسی بازبينی طرح‌های آبياری تحت فشار

  – جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  1393
 • دستور‌العمل روش‌های محاسبه بيلان منابع آب

  – شركت مديريت منابع آب ايران، وزارت نيرو

  1393
 • روش شناسی نظارت بر احداث فضای سبز شهری

  – شهرداری مشهد

  1392
 • روش شناسی نظارت بر احداث طرح های آبياری تحت فشار

  روش شناسی نظارت بر احداث طرح های آبياری تحت فشار (با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه کشاورزی و تسهيلات بانکی کم بهره)
  – جهاد کشاورزی خراسان شمالی

  1391
 • راهنمای تبخيرسنجي و روش‌های محاسباتی تبخير

  – دفتر مهندسی و معيارهای فنی آب و آبفای وزارت نيرو

  1391
 • روش شناسی واگذاری پروژه های آب و فاضلاب

  روش شناسی واگذاري پروژه های آب و فاضلاب در قالب طرح و ساخت با سرمايه گذاری خارجی (EPC-F)
  – شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

  1390
 • راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبكه‌های آبياری و زهكشی

  – شركت مديريت منابع آب ايران، وزارت نيرو

  1388
 • روش شناسی طرح بهينه سازی شبکه اندازه گيری منابع آب‌های سطحی و زيرزمينی

  روش شناسی طرح بهينه سازی شبکه اندازه گيری منابع آب‌های سطحی و زيرزمينی و به‌هنگام سازی آمار منابع آبهای زيرزمينی و تکميل زيرساختهای مطالعات پايه منابع آب

  1387
 • روش شناسی طرح مطالعه و ايجاد تشکل مرکزی آب بران آبهای زيرزمينی و تلفيقی
  1386
 • دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

  – سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور

  1385