برچسب: آموزش

برگزاری رویداد آموزشی با موضوع ایمنی در کارگاه‌‌ پروژه‌های شبکه آب و فاضلاب

به همت مدیریت امور اجرایی طرح‌های آب و فاضلاب و دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت آب و فاضلاب مشهد، رویداد آموزشی با موضوع ایمنی در کارگاه‌‌ پروژه‌های شبکه آب و فاضلاب در روز پنجشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۷ با هدف بازآموزی و مرور مفاهیم، استانداردها وروش‌های اجرای ایمن پروژه‌ها برگزار شد. مخاطبان اصلی این دوره […]