برچسب: روزملی مزرعه

حضور شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در جشنواره روز ملی مزرعه

جشنواره روز ملی مزرعه از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این جشنواره که با هدف ارایه دستاوردهای فعالین حوزه کشاورزی برپا گردید شرکت هیدروتک توس به عنوان پیشگام در حوزه تولید سامانه های مدیریت منابع آب کشاورزی […]