برچسب: پژوهش

حضور شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی ۹۷

  هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید. شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس به همراه شرکت هیدروتجهیز توس نسبت به ارایه محصولات فناورانه خود در حوزه مدیریت و بهره وری منابع آب در این نمایشگاه اقدام نمود که مورد استقبال علاقه مندان به این حضور قرار گرفت. […]