برچسب: fieldday

حضور شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در جشنواره روز ملی مزرعه

جشنواره روز ملی مزرعه از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این جشنواره که با هدف ارایه دستاوردهای فعالین حوزه کشاورزی برپا گردید شرکت هیدروتک توس به عنوان پیشگام در حوزه تولید سامانه های مدیریت منابع آب کشاورزی […]