برچسب: Graziano Ghinassi

بازدید پروفسور گرازیانو گیناسی ” Graziano Ghinassi ” از شرکت هیدروتک توس

در روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 پروفسور گرازیانو گیناسی از شرکت هیدروتک توس بازدید کردند. در این بازدید و جلسه هم اندیشی که با حضور آقایان دکتر داوری، دکتر انصاری، دکتر ضیایی برگزار شد علاوه بر مرور زمینه های فعالیت و علایق علمی مشترک، پروفسور گیناسی با سامانه های مدیریت و بهره وری آب تولید شده […]