سپتامبر 12 2018 0دیدگاه

امضا قرارداد سرمایه گذاری فاضلاب شهر تربت حیدریه با حضور معاون اول رئیس جمهور

روز سه شنبه مورخ بیستم شهریورماه ۹۷ طی مراسمی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری و وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان و مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور قراردادهای ۲۳ فقره طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های آب وفاضلاب کشور به امضا رسید.

قرارداد پروژه سرمایه گذاری تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه به عنوان اولین قرارداد از این دست (بیع متقابل) در استان خراسان رضوی با حضور مدیر محترم آب و فاضلاب خراسان رضوی جناب آقای مهندس اسماعیلیان، رهبر مشارکت طوس مسیر – هیدروتک توس جناب آقای مهندس پیوندی و نماینده محترم مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر باستانی با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال به امضا رسید. با اجرای این قرارداد تاسیسات فاضلاب تربت حیدریه طی مدت ۴ سال تکمیل و بهره برداری از آن به مدت ۲۵ سال توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.