دسامبر 08 2022 0دیدگاه

حضور تیم مدیریتی رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان در شرکت دانش بنیان هیدروتک توس

پیرو سلسله نشست های هم اندیشی در خصوص تکمیل سامانه رصدخانه آب و و انرژی سازمان آب و برق خوزستان؛
روز پنجشنبه مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ شرکت هیدروتک توس میزبان مدیریت رصدخانه آب و انرژی خوزستان جناب آقای مهندس معصومی و تیم همراه بود.
بر همین اساس جلسه ای با حضور اعضای اصلی رصدخانه و تیم فنی شرکت هیدروتک توس در محل پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی برگزار گردید و جناب مهندس معصومی ضمن تشریح اهمیت پروژه مذکور و اعلام رضایت از وضعیت آن در سازمان آب و برق خوزستان، ابراز امیدواری کردند که این سامانه، بعنوان اولین سامانه حوزه آب و انرژی در کشور، بستری برای تولید رصدخانه ملی آب ایران را فراهم نماید.