مارس 08 2020 0دیدگاه

سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر گرامی باد

تا نگرداند نظر حیدر، نگردد آسمان

تا نگوید “یاعلی” ، گردون نخیزد از زمین

۱۳ رجب، سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر گرامی باد.