دسته: مناسبت

نوروز 1397 مبارک

صبا به تهنیتِ پیر مِی فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد     هوا، مسیح نفس گشت و باد، نافه گشای درخت، سبز شد و مرغ، در خروش آمد     تنورِ لاله چنان بَرفُروخت باد بهار که غنچه غرقِ عَرَق گشت و گل، به جوش آمد   در […]