تماس با ما

فرم زیر را پر کنید .

مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ساختمان مرکزی پارک، واحد ۵۰۹

 

تلفن : ۳۵۴۱۴۰۱۸ – ۳۵۴۱۴۰۱۷ ـ ۰۵۱

فكس : ۳۵۴۱۴۰۱۹  ـ ۰۵۱

info@hydrotechtoos.ir

hydrotechtoos@yahoo.com

ارتباط با ما